• 20 czerwca 2024

Business Intelligence (BI) wykorzystuje oprogramowanie i usługi do przekształcania danych w użyteczne informacje, które wpływają na decyzje biznesowe firmy.

Definicja Business Intelligence

Business Intelligence (BI) wykorzystuje oprogramowanie i usługi do przekształcania danych w użyteczne informacje, które wpływają na strategiczne i taktyczne decyzje biznesowe organizacji. Narzędzia BI uzyskują dostęp i analizują zbiory danych oraz prezentują wyniki analiz w raportach, podsumowaniach, pulpitach, wykresach i mapach, aby dostarczyć użytkownikom szczegółowych informacji o stanie przedsiębiorstwa.

Pojęcie Business Intelligence często odnosi się również do zestawu narzędzi, które zapewniają szybki, łatwo przyswajalny dostęp do informacji o aktualnym stanie przedsiębiorstwa w oparciu o dostępne dane. 

Przykłady dla Business Intelligence

Raportowanie jest kluczowym aspektem wywiadu biznesowego, a tablica rozdzielcza jest być może archetypicznym narzędziem BI. Dashboardy są hostowanymi aplikacjami, które automatycznie łączą dostępne dane w wykresy i wykresy dające wyobrażenie o aktualnym stanie firmy.

Chociaż Business Intelligence nie mówi użytkownikom biznesowym, co mają robić i co się dzieje, gdy uczestniczą w danym kursie, BI nie polega tylko na raportowaniu. BI zapewnia raczej sposób badania danych w celu zrozumienia trendów i uzyskania wglądu poprzez usprawnienie procesu wyszukiwania, agregacji i wyszukiwania danych potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Na przykład, firma, która chce lepiej zarządzać swoim łańcuchem dostaw, potrzebuje możliwości BI w celu określenia, gdzie występują opóźnienia i gdzie występują wahania w procesie wysyłki, mówi Chris Hagans, wiceprezes ds. operacji w WCI Consulting, firmie konsultingowej skoncentrowanej na BI. Firma ta mogłaby również wykorzystać swoje możliwości w zakresie BI, aby dowiedzieć się, które produkty są najczęściej opóźnione lub które środki transportu są najczęściej narażone na opóźnienia.

Potencjalne przypadki zastosowania BI wykraczają poza typowe wskaźniki wydajności biznesowej, takie jak poprawa przychodów i redukcja kosztów, mówi Cindi Howson, wiceprezes ds. badań w firmie badawczo-konsultingowej Gartner. Podkreśla ona system szkolny w Columbus w stanie Ohio i jego sukces w wykorzystaniu narzędzi BI do badania szerokiego zakresu punktów danych - od wskaźników frekwencji po wyniki uczniów - w celu poprawy wskaźników nauki i ukończenia studiów.

Dostawcy BI - Tableau i G2 - oferują również konkretne przykłady wykorzystania narzędzi Business Intelligence przez firmy:

 • Organizacja spółdzielcza mogłaby wykorzystać BI do śledzenia rekrutacji i utrzymania członków.
 • Narzędzia BI mogą automatycznie generować raporty sprzedaży i dostaw z danych CRM
 • Zespół sprzedaży mógłby wykorzystać BI do stworzenia tablicy rozdzielczej pokazującej, gdzie znajdują się perspektywy każdego przedstawiciela handlowego w procesie sprzedaży.
 • Business Intelligence a analiza biznesowa

Zauważyłeś jedną rzecz z tych przykładów: Zapewniają one wgląd w aktualny stan przedsiębiorstwa lub organizacji: Gdzie są obecnie przygotowywane perspektywy sprzedaży? Ilu członków straciliśmy lub zyskaliśmy w tym miesiącu? Jest to zasadnicza różnica pomiędzy Business Intelligence a innym powiązanym z nim terminem, Business Analytics.

Business Intelligence jest opisowe i mówi o tym, co stało się teraz i w przeszłości, aby umieścić nas w tym stanie. Z drugiej strony, analiza biznesowa jest pojęciem parasolowym dla technik analizy danych, które są predykcyjne - tzn. mogą powiedzieć, co się wydarzy w przyszłości - i nakazowe - tzn. mogą powiedzieć, co należy zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki. (Business Analytics jest zazwyczaj postrzegany jako podzbiór większej kategorii analizy danych, która koncentruje się na biznesie).

Rozróżnienie pomiędzy możliwościami opisowymi BI a możliwościami predykcyjnymi lub opisowymi analityki biznesowej wykracza nieco poza ramy czasowe, o których mówimy. Prowadzi to również do pytania, dla kogo przeznaczony jest Business Intelligence. Jak wyjaśnia blog Stitchdata, BI chce dostarczać prezesom nieskomplikowanych ujęć aktualnego stanu rzeczy. Podczas gdy prognozy i porady wynikające z analizy biznesowej muszą być analizowane i interpretowane przez ekspertów ds. danych, jednym z celów BI jest to, aby były one łatwe do zrozumienia dla stosunkowo nietechnicznych użytkowników końcowych, a nawet aby mogli oni zanurzać się w danych i tworzyć nowe raporty.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Business Intelligence vs. Business Analytics: Where BI fits into your data strategy".

Strategia wywiadu gospodarczego

W przeszłości głównymi użytkownikami aplikacji BI byli eksperci IT. Jednak narzędzia BI stały się bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, pozwalając na korzystanie z nich dużej liczbie użytkowników z różnych części przedsiębiorstwa.

Gartner's Howson rozróżnia dwa rodzaje BI. Pierwszy z nich to BI tradycyjne lub klasyczne, gdzie specjaliści IT wykorzystują wewnętrzne dane transakcyjne do tworzenia raportów. Drugim jest nowoczesny BI, w którym użytkownicy biznesowi współpracują ze zwinnymi, intuicyjnymi systemami do szybszej analizy danych.

Howson wyjaśnia, że firmy zazwyczaj wybierają tradycyjne BI dla pewnych rodzajów sprawozdawczości, takich jak sprawozdawczość regulacyjna lub finansowa, gdzie dokładność jest najważniejsza, a pytania i zestawy danych są standaryzowane i przewidywalne. Organizacje zazwyczaj wdrażają zaawansowane narzędzia BI, gdy użytkownicy biznesowi potrzebują wglądu w szybko zmieniającą się dynamikę, np. wydarzenia marketingowe, gdzie szybkość jest ważniejsza od 100% dokładności danych.

Jednak podczas gdy solidna wiedza biznesowa jest niezbędna do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych, wiele firm ma trudności z wdrożeniem skutecznych strategii BI, ponieważ opierają się one na słabych praktykach dotyczących danych, błędach taktycznych i innych.

Samoobsługowy wywiad gospodarczy

Pragnienie umożliwienia prawie każdemu wydobycia użytecznych informacji z narzędzi Business Intelligence doprowadziło do powstania Self-Service Business Intelligence, kategorii narzędzi BI, której celem jest abstrakcja potrzeby interwencji informatycznej w tworzenie raportów. Samoobsługowe narzędzia BI pozwalają firmom na łatwiejszy dostęp do wewnętrznych raportów danych firmy dla menedżerów i innych nietechnicznych pracowników.

Kluczem do sukcesu samoobsługowego BI są dashboardy business intelligence i interfejsy UI, które zawierają rozwijane menu i intuicyjne punkty drill-down, które pozwalają użytkownikom na znalezienie i przekształcenie danych w łatwy do zrozumienia sposób. Bez wątpienia potrzebne będzie pewne przeszkolenie, ale jeśli korzyści płynące z tych narzędzi są wystarczająco oczywiste, personel chętnie przyjdzie na pokład. (Jeśli wybierzesz samoobsługowe rozwiązanie BI, Martin Heller z CIO.com przeprowadzi Cię przez proces decyzyjny i porówna swoje pięć kluczowych decyzji).

Pamiętaj jednak, że są też pułapki z samoobsługowym BI. Jeśli Twoi użytkownicy biznesowi staną się technikami danych ad hoc, możesz skończyć z chaotyczną mieszanką metryk, które różnią się w zależności od działu, uzyskać problemy z bezpieczeństwem danych, a nawet spowodować duże rachunki za licencję lub SaaS, jeśli nie ma scentralizowanej kontroli nad wdrażaniem narzędzi. Nawet jeśli Twoja firma stawia na samoobsługową inteligencję biznesową, nie możesz po prostu kupić gotowego produktu, skierować swoich pracowników do interfejsu użytkownika i mieć nadzieję na najlepsze.

Oprogramowanie i systemy do analizy biznesowej

Wiele różnych rodzajów narzędzi wchodzi w zakres pojęcia Business Intelligence. Usługa wyboru oprogramowania SelectHub dzieli niektóre z najważniejszych kategorii i funkcji:

 • Tablice rozdzielcze
 • Wizualizacje
 • Raportowanie
 • Eksploracja danych
 • ETL (Extract-Transfer-Load - Narzędzia importujące dane z jednego magazynu danych do drugiego)
 • OLAP (analityczne przetwarzanie on-line)

Spośród tych narzędzi największą popularnością cieszą się, według SelectHub, pulpity i wizualizacje, które zapewniają szybkie i łatwo przyswajalne podsumowania danych, będące podstawą propozycji wartości BI.

W dziedzinie BI istnieje wiele dostawców i ofert, a jeśli się przez nie przebrnąć, może to być przytłaczające. Niektóre z najważniejszych podmiotów to

 • Tableau, samoobsługowa platforma analityczna do wizualizacji danych, integruje się z różnymi źródłami danych, w tym Microsoft Azure SQL Data Warehouse i Excel.
 • Splunk, "platforma analizy kierowanej", która dostarcza informacji biznesowych i analizy danych na poziomie przedsiębiorstwa
 • Alteryx, który łączy analizy z różnych źródeł w celu uproszczenia przepływu pracy i zapewnienia bogatego wglądu w BI.
 • Qlik, który bazuje na wizualizacji danych, BI i analizie oraz oferuje wszechstronną, skalowalną platformę BI
 • Domo, platforma oparta na chmurze, która dostarcza narzędzia business intelligence dostosowane do różnych branż (takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna, produkcja i edukacja) i ról (w tym prezesi, sprzedawcy, specjaliści od BI i pracownicy IT)
 • Dundas BI, który jest używany głównie do tworzenia pulpitów i kart wyników, ale może również tworzyć raporty standardowe i ad hoc.
 • Google Data Studio, przeciążona wersja znanej oferty Google Analytics
 • Einstein Analytics, salesforce.com stara się ulepszyć BI za pomocą AI
 • Birst, usługa oparta na chmurze, w której wiele instancji oprogramowania BI posiada wspólny backend danych.

Aby zapoznać się z najpopularniejszymi obecnie systemami BI, zobacz "Top 12 narzędzi BI z 2019 roku" oraz "Top 10 narzędzi do wizualizacji danych BI".

analityk wywiadu gospodarczego
Każda firma, która poważnie podchodzi do BI, będzie musiała zatrudnić analityków Business Intelligence. CIO.com posiada obszerny artykuł na temat tego zadania; ogólnie rzecz biorąc, mają one na celu wykorzystanie wszystkich funkcji narzędzi BI, aby uzyskać dane, których potrzebują firmy, a najważniejszym zadaniem jest odkrycie obszarów utraconych przychodów oraz obszarów, w których można dokonać ulepszeń, aby zaoszczędzić pieniądze firmy lub zwiększyć zyski.

Nawet jeśli Twoja organizacja na co dzień polega na samoobsługowych narzędziach BI, analitycy business intelligence mają do odegrania ważną rolę w zarządzaniu i utrzymaniu tych narzędzi i ich dostawców. Tworzą oni również i standaryzują raporty, które menedżerowie tworzą, aby zapewnić spójność i znaczenie wyników w całej organizacji. Aby uniknąć problemów "śmieci w śmieciach", analitycy wywiadu gospodarczego muszą zapewnić, że dane wprowadzane do systemu są dokładne i spójne, co często wiąże się z pobieraniem danych z innych źródeł i ich czyszczeniem.

Praca jako analityk wywiadu gospodarczego często wymaga jedynie posiadania tytułu licencjata, przynajmniej na poziomie podstawowym, chociaż MBA może być pomocny lub nawet niezbędny do awansu. W październiku 2019 r. mediana wynagrodzenia Business Intelligence wynosiła około 67 500 USD, chociaż wartość ta może wynosić od 49 000 do 94 000 USD w zależności od pracodawcy.

Przyszłość Business Intelligence
Według Howsona, Gartner widzi trzecią falę zakłóceń na horyzoncie, coś, co firma badawcza nazywa "rozszerzoną analityką", gdzie nauka maszynowa jest wpleciona w oprogramowanie i poprowadzi użytkowników w ich zapytaniach do danych.

"To będzie BI i analityka, i to będzie inteligentne", mówi.

Kombinacje zawarte w tych platformach oprogramowania sprawią, że każda funkcja z osobna stanie się bardziej wydajna i cenna dla ludzi biznesu, którzy z nich korzystają, mówi Gorman.

"Na przykład, ktoś przyjrzy się raportom dotyczącym zeszłorocznej sprzedaży - to jest BI - ale przyjrzy się również prognozom dotyczącym przyszłorocznej sprzedaży - to jest analityce biznesowej - a następnie doda możliwości "co-jeśli": Co by się stało, gdybyśmy zrobili X zamiast Y", mówi Gorman, wyjaśniając, że producenci oprogramowania przenoszą się do tworzenia aplikacji, które dostarczają te funkcje w ramach jednej aplikacji, a nie na wielu platformach, jak to ma miejsce obecnie.

"Teraz system dostarcza wyższej jakości zaleceń. To sprawia, że osoba podejmująca decyzje jest bardziej wydajna, silniejsza i dokładniejsza", dodaje.

I choć BI pozostanie cenna sama w sobie, Howson mówi, że firmy nie mogą konkurować, jeśli nie wyjdą poza czysty BI i nie wprowadzą zaawansowanych technik analitycznych.

Raport Magicznego Kwadrantu Gartnera przewiduje, że do 2020 roku firmy, które "zapewnią użytkownikom dostęp do zakatalogowanego katalogu danych wewnętrznych i zewnętrznych, będą generować dwa razy większą wartość biznesową z inwestycji analitycznych niż firmy, które tego nie robią".

Howson dodaje: "Istnieje potrzeba raportowania, ale samo raportowanie nie wystarczy. Jeśli wszystko, co robisz, to zgłaszasz się, to już jesteś w tyle. Jeśli twoje zgłoszenie nie jest inteligentne i zwinne, jesteś w tyle. Jesteś włóczęgą."

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top