• 21 kwietnia 2024

Zdarza się, że rodziny zmarłych spotykają się z sytuacją, w której ksiądz odmawia pochówku na cmentarzu parafialnym. Wywołuje to dodatkowy stres w tym trudnym czasie, jakim jest odejście bliskiego. Czy taka postawa kapłana jest zgodna z prawem świeckim w Polsce? W poniższym tekście dowiesz się, czy zmarły ateista lub muzułmanin może zostać pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim.

Kodeks Prawa Kanonicznego a odmowa pochówku na cmentarzu parafialnym

Ksiądz może odmówić pogrzebu, powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego. Pochówku kościelnego pozbawieni są:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Ostatni punkt bywa różnie interpretowany, a co za tym idzie – nadużywany przez kapłanów. Należy pamiętać, że nawet jeśli dana osoba nie praktykowała, lecz jest ochrzczona i oficjalnie nie dokonała apostazji, ksiądz nie ma prawa odmówić pogrzebu. Duchowny nie może „karać” zmarłego za odsunięcie się od wspólnoty przez zakaz wnoszenia trumny do kościoła lub kaplicy pogrzebowej. Kościół powinien też zezwalać na pogrzeby kościelne osób z innych wyznań chrześcijańskich.

Co zrobić, gdy proboszcz odmówił pochówku osoby niewierzącej?

Zdarza się, że proboszcz odmawia pogrzebu osobie niewierzącej, jednak prawo do pochówku przysługuje każdemu niezależnie od wyznania – stanowi o tym art. 8. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W gminach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego bez dyskryminacji musi zezwolić na pogrzeb świecki lub obrządek przeprowadzony zgodnie z tradycją dowolnej religii. Ponadto na pochówek osoby nienależącej do wyznania rzymskokatolickiego zarząd nie może wyznaczać terenu na obrzeżach cmentarza. Zgodnie z przepisami nie wolno mu też wprowadzać ograniczeń co do formy, wielkości i wyglądu nagrobka. Takie samo prawo przysługuje zmarłym, którzy mają nabyte określone miejsce, na przykład w grobie rodzinnym.

Pochówki świeckie i katolickie organizuje między innymi Zakład Pogrzebowy GLORIA. Pracownicy firmy zajmują się zarówno dopełnieniem formalności w imieniu bliskich zmarłego, jak i przygotowaniem uroczystości oraz konsolacji. Zakład specjalizuje się również w kamieniarstwie, czyli projektuje i wykonuje nagrobki (także pod urny).

Artykuł partnera

Komentarze (1)

  • 2 marca 2023

    Obywatel (Wiktor)

    Chory człowiek schizofrenik nie może być karana z powodu jego choroby na odmowę pogrzebu zamiast karać trzeba pomóc

    Odpowiedz
Zostaw komentarz
Top