• 21 kwietnia 2024

Samorząd województwa lubelskiego jest odpowiedzialny za rozwój regionalny i planowanie, transportu, edukacji, energii i ochrony kultury w regionie lubelskim we wschodniej części Polski. Odpowiada także za opracowanie oraz wdrażanie i monitorowanie postępów i przebiegu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, który określa działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i zmian klimatycznych – czyli za większą część dotacji unijnych dla województwa lubelskiego.

Charakterystyka regionu

Województwo lubelskie to region typowo rolniczy. Przemysł rolno-spożywczy, w tym rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, to jeden z największych elementów gospodarki województwa. Powierzchnie rolne stanowią sześćdziesiąt osiem procent ogólnej powierzchni, a województwo jest jednym z największych krajowych producentów zbóż, mielonych warzyw, owoców z drzew i owoców. Cechą charakterystyczną dla tego regionu wschodniej Polski jest również zaawansowany poziom rozwoju rolnictwa które jest uznawane za ekologiczne oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, które zatrudnia ponad 25% wszystkich zatrudnionych w przemyśle i jest jedną z głównych gałęzi gospodarki regionu. Lubelskie, dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz korzystnym okolicznościom przyrodniczym, ma olbrzymi potencjał w zakresie produkcji biopaliw i rozwoju zielonej energii - co jest priorytetem w polityce dotyczącej dotacji unijnych. Region dzięki dotacjom każdego roku zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.

Środki na rozwój

Do dziś w ramach dotacji z programów regionalnych UE województwo uzyskało dofinansowanie w kwocie 9 367 005 049 złotych przy 7006 złożonych wnioskach. Wśród podmiotów starających się o dotacje są mikro przedsiębiorcy, jak też duże firmy prywatne oraz podmioty publiczne. Województwo Lubelskie łączy doświadczenia zdobyte podczas poprzednich projektów z nowymi priorytetami polityki europejskiej. Plan działań doprowadził region do przystosowania się do potencjalnych zmian na różnych poziomach i usprawnień w zarządzaniu i zarządzaniu polityką poprzez przyjęcie lepszych metodologii. Województwo lubelskie będzie mogło osiągnąć swoje cele poprzez zmianę kierunku strategicznego instrumentu polityki, np. poprzez wspieranie nowych gałęzi gospodarki związanych z sektorem rolnym.

Jak uzyskać dotacje?

Środki na rozwój, innowacyjne produkty czy rozwiązania technologiczne może uzyskać każdy, kto spełnia warunki określone w programie. O dofinansowanie można starać się samodzielnie lub z pomocą określonych firm, które mają doświadczenie nie tylko w sporządzaniu samego wniosku, ale też jego rozliczenia. Właściwe „wydanie” pieniędzy na określone w regulaminie cele i ich poprawne rozliczenie jest niezwykle ważne z punktu widzenia samego dofinansowania. Jakiekolwiek błędy na tym etapie mogą skutkować ewentualnymi karami, a w skrajnych przypadkach także nakazem zwrotu dotacji w całości. Dlatego tak ważne jest profesjonalne wsparcie, które może nas uchronić przed wieloma problemami i zapewnić dynamiczny wzrost twojej firmie.

Dowiedz się więcej na http://rpolubelskie.pl/wzfy/pozyskiwanie-dotacji-pisanie-projektow-unijnych-lubelskie.html.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top