• 31 maja 2024

Royal Society zatwierdziło nowe, ważne badanie wschodniego dna morskiego Indonezji i ma nadzieję, że wzmocni ono odporność kraju na śmiertelne tsunami.

Pod koniec 2018 r. Indonezja dwukrotnie poniosła straszliwe straty, gdy duże fale zakopały część jej wybrzeża. Oba były jednak stosunkowo niewielkimi incydentami w porównaniu z tsunami w Dniu Boksu 2004, które zabiło 130 000 osób w kraju.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu Brunela w Londynie, Indonezyjskiego Instytutu Naukowego (LIPI) oraz Agencji Oceny i Zastosowań Technologii (BPPT) mają spędzić najbliższe trzy lata na gromadzeniu danych o uskokach tektonicznych kraju wschodnioazjatyckiego oraz opracowywaniu symulacji i strategii dla kraju zniszczonego przez tsunami, aby lepiej się chronić.

"Indonezja jest krajem z wieloma falami tsunami, ponieważ znajduje się w dużej, generującej trzęsienia ziemi strefie zagrożonej tsunami - jest to kraj, który doświadcza sześciokrotnego trzęsienia ziemi każdego tygodnia", powiedział dr Mohammad Heidarzadeh, adiunkt w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej w Brunelu i szef projektu. "Jest to obszar, który cierpi z powodu wielu zgonów i zniszczeń spowodowanych trzęsieniami ziemi i tsunami.

"Jednak zagrożenie tsunami i trzęsieniem ziemi we wschodniej Indonezji nie jest dobrze zbadane - po prostu nie mamy wystarczających danych. Powodem tego jest fakt, że po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 r. większość funduszy skoncentrowano na zachodzie Indonezji. Wschód został w dużej mierze zapomniany.

"Uważamy jednak, że Wschodnia Indonezja jest tak samo wrażliwa jak Zachód i że może dojść do poważnego trzęsienia ziemi i tsunami o takiej samej skali klęski jak w 2004 r.".

Projekt o wartości 500 000 funtów, który jest częścią Resilient Futures Challenge Królewskiego Towarzystwa, składa się z trzech części, powiedział dr Heidarzadeh: "Pierwszą jest badanie geofizyczne dna morskiego, mapowanie dna morskiego, które jest prawdziwym przełomem tego projektu przyniesie Indonezji. Drugim jest mapowanie usterek w głębi kraju poprzez badania terenowe. A trzecia część oferuje nowe, bardzo aktualne symulacje komputerowe, które są przeprowadzane tutaj w Brunelu.

Nowoczesny statek badawczy spędzi miesiąc na mapowaniu na morzu uskoków tektonicznych, które mogą wywołać tsunami w przypadku pęknięcia podczas trzęsienia ziemi. Odbywa się to poprzez pingowanie sygnału sejsmicznego ze statku przez dno morskie, a następnie zbieranie odbitego sygnału za pomocą szeregu geofonów. Analizując refleksje, naukowcy mogą określić, gdzie znajdują się błędy i jakie stanowią one ryzyko.

Dr Heidarzadeh, która pierwotnie została zainspirowana do badań nad tsunami po zniszczeniach w Japonii, powiedziała, że nowe dane i stworzenie nowych symulacji komputerowych możliwych scenariuszy tsunami umożliwiłoby rozpoczęcie opracowywania planów ochrony Indonezji przed tsunami. Plany te obejmują identyfikację obszarów najbardziej narażonych, opracowanie środków zaradczych oraz zwiększenie świadomości społecznej miejscowej ludności w zakresie środków wymaganych w przypadku zbliżającego się tsunami.

Tsunamika może być spowodowana przez wiele czynników i ma wysoki stopień nieprzewidywalności. Trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi i wulkany mogą wywołać tsunami i chociaż Indonezja posiada system wczesnego ostrzegania przed tsunami, nie jest on jeszcze skuteczny, tak jak miało to miejsce w przypadku tsunami na Sulawesi we wrześniu 2018 r., kiedy to system nie został uruchomiony.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top