• 20 czerwca 2024

Systematycznie rośnie grupa młodych osób, które sięgają po dopalacze. Sześć lat temu mówiono o 2,5 tysiącach interwencji szpitalnych w skali roku, a teraz liczba ta jest ponad dwa razy większa. Warto więc pamiętać, że pomocy można szukać w każdej poradni zajmującej się leczeniem uzależnień. Baza instytucji o takim charakterze znajduje się na stronie internetowej www.narkomania.org.pl, można jednak poznać ją także korzystając z bezpłatnej infolinii 800 060 800.

Jak pomóc osobie sięgającej po dopalacze?

Warto pamiętać, że osobie sięgającej po dopalacze może pomóc przede wszystkim specjalista zawodowo zajmujący się leczeniem uzależnień. Nie można jednak umniejszać także roli rodziny oraz przyjaciół, cennego wsparcia dla chorego. Jeśli więc mamy świadomość tego, że w naszym otoczeniu znajduje się osoba zmagająca się z tym problemem, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką możemy dla niej zrobić, jest przekonanie jej, żeby zaczęła szukać specjalistycznej pomocy. Osoba uzależniona jest w stanie wciągnąć w nałóg inne osoby ze swojego otoczenia, w tym również nas samych.

Co z uzależnieniem od dopalaczy u osoby dorosłej?

Gdy mamy do czynienia z uzależnioną osobą dorosłą, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Trudno jest zmusić ją do leczenia. Tak długo jednak, jak dorosłe dziecko żyje, nie powinna nikogo opuszczać nadzieja, że w pewnym momencie uda się mu wyjść z nałogu. Niestety, nie stanie się tak do momentu, w którym całe otoczenie nie wyrazi zdecydowanego sprzeciwu z powodu takiego stanu rzeczy. Nie warto zatem kwestionować roli, jaką może odegrać terapia dla osób współuzależnionych. Dobrym rozwiązaniem jest też konsultacja z tak zwanymi poradniami profilaktycznymi. Można tam dowiedzieć się, jakie są najbardziej sprawdzone metody motywowania do podjęcia leczenia. Poradnie takie podpowiadają także osobom współuzależnionym, jak zadbać o siebie samego, doprowadzić do wzmocnienia własnej psychiki, a także nabrać siły i pewności.

Jak skierować na leczenie osobę nieletnią?

Dzięki artykułowi 30 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii można skierować osobę poniżej osiemnastego roku życia uzależnioną od środków psychoaktywnych nie tylko na leczenie, ale również na rehabilitację. Konieczne jest wcześniejsze złożenie stosownego wniosku i skierowanie go do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby, której wniosek ten dotyczy. Sam wniosek może być skierowany przez tak zwanego przedstawiciela ustawowego, krewnego w linii prostej, rodzeństwo osoby uzależnionej, a także przez jej faktycznego opiekuna. Nigdzie nie ma zapisu, który określałby czas przymusowego leczenia oraz rehabilitacji, choć przyjmuje się, że nie powinien być on dłuższy niż dwa lata. Jeśli jeszcze przed zakończeniem leczenia i rehabilitacji osoba ta osiągnie pełnoletność, sąd może przedłużyć ten czas uzasadniając to tym, że nie doszło jeszcze do osiągnięcia celu, jaki przyświeca leczeniu oraz rehabilitacji. Nadal jednak czas łączny nie może być dłuższy niż dwa lata. Warto też pamiętać, że naprawdę dobra terapia uzależnień to ta, której działanie dotyczy wielu płaszczyzn.

Leczenie w placówce terapeutycznej to jeden ze skutecznych sposób walki z nałogiem. Sprawdź ofertę prywatnych ośrodków terapeutycznych na stronie najlepszeterapie.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top