• 21 kwietnia 2024

​Portfel inwestycyjny niekoniecznie musi być uzupełniony wyłącznie akcjami spółek notowanych na giełdzie, choć i takie strategie inwestycyjne są praktykowane przez inwestorów. Dla równowagi i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego można dobrać do nich i inne aktywa, między innymi waluty typu major, jak dolara amerykańskiego czy franka szwajcarskiego, a także złoto, srebro, a nawet nieruchomości.

Portfel inwestycyjny niekoniecznie musi być uzupełniony wyłącznie akcjami spółek notowanych na giełdzie, choć i takie strategie inwestycyjne są praktykowane przez inwestorów. Dla równowagi i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego można dobrać do nich i inne aktywa, między innymi waluty typu major, jak dolara amerykańskiego czy franka szwajcarskiego, a także złoto, srebro, a nawet nieruchomości. Im większa dywersyfikacja portfela, tym lepiej, ponieważ zmniejsza się ryzyko strat, które nie byłyby kompensowane wzrostami innych aktywów znajdujących się w posiadaniu danego inwestora.

Dywersyfikacja chroni przed spadkami

Inwestor powinien rozważnie dobierać do swojego portfela inwestycyjnego kolejne aktywa i powstrzymać się od inwestowania pieniędzy w jedne akcje czy akcje spółek z jednej branży. Niekoniecznie zresztą takie papiery wartościowe muszą się znaleźć w owym portfelu. Może być on uzupełniany przez mniej płynne aktywa, jak nieruchomości czy obligacje długoterminowe oraz szlachetne kruszce, ale i przez waluty, kontrakty terminowe, certyfikaty inwestycyjne i tym podobne. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40 Im więcej różnego rodzaju aktywów się znajdzie w portfelu inwestycyjnym, tym będzie on mocniej zdywersyfikowany.

Można zadawać sobie pytania dotyczące tego, dlaczego należy dążyć do budowania urozmaiconego portfela inwestycyjnego? Otóż chodzi tu o zmniejszanie ryzyka wypracowania pokaźnych strat czy utraty nawet całego kapitału przez inwestora. Najbardziej skuteczna jest dywersyfikacja polegająca na powiązaniu zmian cen tworzących portfel aktywów w ramach ujemnej korelacji. Występuje ona wtedy, gdy wzrostowi cen jednego aktywa będzie towarzyszył spadek cen drugiego. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/etf

Dywersyfikacja celów i horyzontu inwestycyjnego

Każda inwestycja ma określony horyzont inwestycyjny. Wyróżnić można inwestycje krótkoterminowe, trwające maksymalnie 12 miesięcy, jak i średniookresowe inwestycje trwające od roku do pięciu lat oraz inwestycje długoterminowe, na przykład polegające na zakupie nieruchomości czy metali szlachetnych. Kluczem do sukcesu, wypracowania stabilnych zysków przy możliwie jak najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, będzie mieszanie ze sobą w ramach jednego portfela różnych inwestycji z celami i horyzontami inwestycyjnymi różniącymi się względem siebie.

Inwestycje w różnych branżach i na różnych rynkach

Następnym krokiem przy dywersyfikowaniu portfela inwestycyjnego jest dobieranie do niego aktywów z różnych rynków, nie tylko polskiego, ale i zagranicznych. Na rynkach poza granicami Polski można inwestować w akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, waluty i tym podobne. Problemem jest tutaj wyłącznie pojawiające się ryzyko walutowe, które trzeba mieć na uwadze przy podejmowaniu takich inwestycji. Dlatego właściwie tylko inwestorzy, którzy mają już pewne doświadczenie w zakresie działania za granicą na rynkach finansowych i walutowych powinni podejmować się tego rodzaju działań z wykorzystaniem kapitału finansowego.

Im bardziej dywersyfikowany będzie portfel inwestycyjny, tym mniejsze ryzyko trwałych i trudnych do odpracowania strat z inwestycji. Kompensowanie się ze sobą zysków i strat sprawi, że inwestycje mogą być źródłem stałego dochodu, choć na jego wysokość aktywnie powinien pracować sam inwestor wspierany przez mądrych i kompetentnych doradców.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top