• 21 kwietnia 2024

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to wskaźnik wyrażający całkowity koszt kredytu lub pożyczki, wyrażony w skali rocznej jako procent kwoty, którą pożyczamy. Jest to bardzo ważne narzędzie, pozwalające na porównanie ofert różnych kredytów lub pożyczek, ponieważ uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również wszelkie dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem pożyczki, takie jak opłaty, prowizje, ubezpieczenia, czy inne opłaty dodatkowe.

Zwracanie uwagi na RRSO jest kluczowe, ponieważ jest uniwersalnym wskaźnikiem pomagającym lepiej zweryfikować czy dana oferta jest korzystna w porównaniu do innych pożyczek oraz pomaga sprawdzić:

  1. Porównywalność ofert: RRSO umożliwia bezpośrednie porównanie całkowitego kosztu różnych ofert kredytowych, nawet jeśli mają one różne struktury opłat i oprocentowania.
  2. Transparentność kosztów: Klient ma jasność co do całkowitego kosztu pożyczki, co pomaga w ocenie, czy jest ona dla niego opłacalna.
  3. Unikanie ukrytych opłat: Wysokie RRSO może sygnalizować ukryte opłaty, które nie są od razu oczywiste przy analizie samego oprocentowania nominalnego.

Porównując różne oferty pożyczek poza RRSO można sprawdzić też inne najczęściej naliczane koszty, co pomoże zweryfikować opłacalność danej oferty. Jakie inne koszty mogą być ponoszone przez kredytobiorcę przy zaciąganiu pożyczki:

  1. Oprocentowanie nominalne: Jest to podstawowa stopa procentowa, od której naliczane są odsetki od pożyczonej kwoty.
  2. Opłaty administracyjne i prowizje: Mogą obejmować opłaty za przygotowanie umowy, obsługę kredytu, czy wcześniejszą spłatę.
  3. Ubezpieczenie kredytu: Niektóre instytucje mogą wymagać ubezpieczenia kredytu, co generuje dodatkowe koszty.
  4. Kary za nieterminową spłatę: W przypadku opóźnień w spłacie mogą być naliczane dodatkowe opłaty lub odsetki karne.

Podsumowując, przy wyborze kredytu lub pożyczki, należy zwracać uwagę nie tylko na podstawowe opłaty i koszty udzielenia kredytu lub pożyczki też ale na wskaźnik RRSO, który powinien uwzględniać wszystkie koszty przeliczone w skali roku. Sprawdzenie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania pomoże dokładnie zrozumieć, ile faktycznie będzie nas kosztowało zaciągnięcie i spłata danej pożyczki.

Artykuł został przygotowany przez Eden Finance, sprawdź ofertę firmy pod adresem:  https://edenfinance.pl/oferta-pozyczek.html.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top