• 14 lipca 2024

Geologia to badanie Ziemi, materiałów, z których się składa, struktury tych materiałów i procesów, które na nie wpływają. Obejmuje ona badanie organizmów, które zamieszkiwały naszą planetę. Ważną częścią geologii jest badanie zmian w materiałach, strukturach, procesach i organizmach Ziemi w czasie.

Co robi geolog?

Geolodzy pracują nad zrozumieniem historii naszej planety. Im lepiej rozumieją oni historię Ziemi, tym lepiej potrafią przewidzieć, jak minione wydarzenia i procesy mogą wpłynąć na przyszłość. Oto kilka przykładów:

Geolodzy badają procesy zachodzące w ziemi:   Wiele procesów, takich jak osuwanie się ziemi, trzęsienia ziemi, powodzie i erupcje wulkanów, może być niebezpiecznych dla ludzi. Geolodzy pracują nad zrozumieniem tych procesów na tyle dobrze, aby zapobiec budowaniu ważnych konstrukcji tam, gdzie mogłyby zostać uszkodzone. Jeśli geolodzy mogą tworzyć mapy obszarów, które zostały zalane w przeszłości, mogą również tworzyć mapy obszarów, które mogą zostać zalane w przyszłości. Mapy te mogą być wykorzystywane do kierowania rozwojem społeczności oraz do określania, gdzie potrzebna jest ochrona przeciwpowodziowa lub ubezpieczenie przeciwpowodziowe.

Geolodzy badają materiały ziemne: Ludzie używają materiałów ziemnych każdego dnia. Wykorzystują one ropę naftową wydobywaną ze studni, metale z kopalń oraz wodę pobieraną z rzek lub pod ziemią. Geolodzy przeprowadzają badania w celu zlokalizowania skał, które zawierają ważne metale, planują kopalnie, w których są one produkowane oraz metody stosowane do usuwania tych metali ze skały. Wykonują one podobne prace w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego i wód podziemnych.

Geolodzy badają historię Ziemi: dziś martwimy się o zmiany klimatu. Wielu geologów pracuje nad poznaniem dawnego klimatu na Ziemi i jego zmian w czasie. Te historyczne informacje geologiczne są cenne dla zrozumienia, jak zmienia się nasz obecny klimat i jakie mogą być rezultaty.

Geologia jako zawód

Geologia może być bardzo ciekawą i satysfakcjonującą karierą. Minimalne wymagane wykształcenie to czteroletnie studia wyższe z zakresu geologii. Studenci zainteresowani podjęciem pracy w zawodzie geologa powinni ukończyć pełny program kursów przygotowujących do studiów, zwłaszcza z zakresu matematyki, nauk ścisłych i pisania. Cenne są również kursy z zakresu informatyki, geografii i komunikacji.

Geolodzy pracują w różnych dziedzinach. Należą do nich: Firmy zajmujące się zasobami naturalnymi, firmy konsultingowe w zakresie ochrony środowiska, agencje rządowe, organizacje non-profit i uniwersytety. Wielu geologów pracuje przynajmniej przez część czasu na miejscu. Inni spędzają czas w laboratoriach, salach lekcyjnych lub biurach. Wszyscy geolodzy przygotowują raporty, wykonują obliczenia i korzystają z komputerów.

Chociaż do podjęcia pracy na początku studiów licencjackich wymagany jest tytuł licencjata, wielu geologów uzyskuje tytuł magistra i/lub stopień doktora. Zaawansowane studia oferują wyższy poziom wykształcenia, często w specjalności geologicznej, takiej jak paleontologia, mineralogia, hydrologia czy wulkanologia. Zaawansowane stopnie naukowe często kwalifikują geologa do pełnienia funkcji nadzorczych, wykonywania zadań badawczych lub działalności dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim. Są to jedne z najbardziej poszukiwanych miejsc pracy w dziedzinie geologii.

Możliwości zatrudnienia dla geologów są bardzo dobre. Większość absolwentów geologii z silnym zapleczem akademickim i dobrymi ocenami nie ma trudności ze znalezieniem pracy, jeśli są gotowi przenieść się do miejsca, gdzie praca jest dostępna.

Perspektywy zatrudnienia

Oczekuje się, że w najbliższych latach liczba wakatów w dziedzinie geologii przekroczy liczbę studentów z wyższym wykształceniem geologicznym. Wynagrodzenie początkowe dla geologów wynosiło ostatnio od 50 000 do 100 000 dolarów rocznie.

Jak możesz zostać geologiem?

Jeśli jesteś studentem studiów wstępnych, możesz przygotować się do zawodu geologa, dobrze radząc sobie na wszystkich kursach. Kursy nauki są szczególnie ważne, ale matematyka, pisanie i inne dyscypliny są wykorzystywane przez każdego geologa każdego dnia roboczego.

Jeśli rozważasz studia lub ukończenie szkoły wyższej, istnieje wiele uniwersytetów, które oferują kursy lub programy z zakresu geologii. Odwiedź stronę internetową szkoły, która oferuje studia geologiczne, skontaktuj się z wydziałem geologii, opowiedz o swoich zainteresowaniach i umów się na wizytę na terenie kampusu. Nie wahaj się. Dobre szkoły i profesorowie chcą, aby skontaktowali się z nimi zainteresowani uczniowie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top