• 21 kwietnia 2024

​Szukasz zewnętrznego źródła finansowania, które pozwoli ci sfinansować zakup maszyn, środków transportu czy nieruchomości? Sięgnij po kredyt inwestycyjny dla firm. W artykule wyjaśnimy, czym jest w praktyce, jak go dostać i co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.

Kredyt inwestycyjny jest skutecznym sposobem na rozwój firmy, bez konieczności inwestowania własnych środków finansowych. Czym jest w praktyce i kto może po niego sięgnąć?

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to kredyt firmowy, który pozwala pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój działalności. Z reguły jest on zobowiązaniem długoterminowym spłacanym nawet przez kilkadziesiąt lat (z możliwością karencji w spłacie). Może przybierać formę:

  • kredytu wypłacanego jednorazowo na rachunek bankowy kredytobiorcy;
  • kredytu wypłacanego w transzach na rachunek bankowy kredytobiorcy;
  • kredytu w formie linii kredytowej.

Spłata kredytu wypłaconego jednorazowo lub w transzach może odbywać się nie tylko w miesięcznych, ale także kwartalnych, a nawet półrocznych ratach.

Na co możesz przeznaczyć pieniądze z kredytu inwestycyjnego?

Pieniądze z kredytu inwestycyjnego możesz przeznaczyć na inwestycje, których celem jest powiększenie, modernizacja albo odtworzenie majątku trwałego. Może to być np.:

  • kupno urządzeń, maszyn i sprzętu komputerowego, niezbędnego do prowadzenia działalności;
  • kupno powierzchni biurowej czy magazynowej;
  • kupno pojazdów;
  • kupno licencji i praw autorskich.

Kto może dostać kredyt inwestycyjny?

Większość banków udziela kredytów inwestycyjnych firmom, które funkcjonują na rynku od co najmniej 12 miesięcy. Nie mniej ważne są także inne parametry: sytuacja finansowa firmy czy cel finansowania.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć kredytodawcy?

To, jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć, aby otrzymać kredyt inwestycyjny, zależy od konkretnego kredytodawcy i szczegółów samego kredytu. Z reguły są to:

  • dokumenty rejestrowe, np. wypis z rejestru KRS czy potwierdzenie wpisu w CEiDG;
  • dokumenty finansowe potwierdzające płynność finansową wnioskującego. Może być to np. roczna deklaracja podatkowa czy bilans i rachunek zysków i strat.

Większość banków będzie wymagać od wnioskującego także dostarczenia biznesplanu. Zawarte w nim informacje są dla kredytodawcy cennym źródłem informacji na temat samej inwestycji i jej opłacalności.

Kredyt inwestycyjny — dodatkowe wymagania banków

Powszechną praktyką przy zaciąganiu kredytu inwestycyjnego jest konieczność wniesienia wkładu własnego. W zależności od wyniku oceny wnioskującego i samej inwestycji jej wysokość wynosi średnio od 15 do 30 proc. całkowitej wartości inwestycji. Aby zabezpieczyć swoje interesy, banki często wymagają od kredytobiorców także ustanowienia zabezpieczeń. Może być to zastaw czy weksel in blanco.

Ile kosztuje kredyt inwestycyjny?

Analizując koszty towarzyszące zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego, warto wziąć pod uwagę nie wartość oprocentowania, lecz RRSO — rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu. RRSO zawiera w sobie wszystkie dodatkowe koszty towarzyszące pożyczeniu pieniędzy (w przypadku kredytu inwestycyjnego mogą być to nie tylko oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu, ale także opłata za restrukturyzację kredytu na wniosek klienta czy prowizja za udzielenie promesy kredytowej). Im niższe RRSO, tym tańszy kredyt.

Dlaczego warto sięgnąć po kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny jest skutecznym sposobem na rozwój firmy – bez konieczności inwestowania pokaźnych środków własnych. Szyty na miarę, precyzyjnie dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy, pozwoli realizować nawet śmiałe biznesowe plany. Zanim po niego sięgniesz, dokładnie przeanalizuj jednak wszystkie za i przeciw i upewnij się, że zobowiązanie nie nadwyręży nadmiernie firmowego budżetu. Konsekwencje nieterminowych spłat mogą być bowiem długofalowe i wyjątkowo nieprzyjemne, nie tylko dla portfela.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/kredyt-inwestycyjny-definicja-przeznaczenie-oprocentowanie/38mynps

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top